Cjelovito unaprijeđenje poslovanja

CJELOVITO UNAPREĐENJE POSLOVANJA TVRTKE

 

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZAPOSLENIKA U TVRTKAMA
BEZ OBZIRA NA NJIHOVU PODRUČJE DJELOVANJA I POZICIJU.

Inovativan pristup osposobljavanja zaposlenika i upravljanja tvrtkama.

 

1. CILJEVI OSPOSOBLJAVANJA

– u potpunosti isključiti improvizaciju u djelovanju

uvođenje modela djelovanja à model vs. improvizacija

– rezultati promjena moraju biti mjerljivi odmah po uvođenju pokretača promjena

  • upravljanje prioritetima
  • izgradnja sustava rješavanja problema
  • izgradnja sustava unapređenja

– stjecanje vještine stvaranja kreativnih rješenja

oslobađanje potisnute kreativnosti à primjena računalnih umnih mapa na MUI način

– cjelovito (kontinuirano i sustavno) unapređenje poslovanja (povećanje učinkovitosti i
produktivnosti)

  • uporaba brojnih menadžerskih alata
  • alate ne treba klasično učiti jer se lako, jednostavno i odmah primjenjuju lako se uključuju drugi u primjenu

– primarna uporaba upravljačkih znanja (upravljačka znanja vs. tehnološka znanja)

  • planiranje
  • organiziranje
  • vođenje
  • upravljanje ljudskim resursima
  • kontrola
  • unapređenja


2. ZAŠTO VAM TREBA CJELOVITO UNAPREĐENJE POSLOVANJA TVRTKE?

·         kompetencije zaposlenika se ne koriste u cijelosti (dovoljno)

·         menadžment je nedovoljno osposobljen za samostalni rad

·         rukovoditelj/direktor je preopterećen

·         prisutna je konkurencija koja ugrožava poslovanje

·         rezultati nisu zadovoljavajući

·         tvrtka nema izgrađen sustav procedura

·         nema dovoljno razvojnih aktivnosti

·         ne postoji zadovoljavajući sustav donošenja odluka (odlučivanje)

·         brojne druge negativnosti koje utječu na rad tvrtke


3. NAČIN RADA

– Struktura radionica

1. teme radionica

– Uvođenje/upravljanje promjenama: improvizacija ili model djelovanja

– Stjecanje vještina kreativnosti (umne mape): vještina traženja optimalnih rješenja

– Pokretači promjena: Sustav rješavanje problema, unapređenja poslovanja,
drugi pokretači izvrsnosti

– Alati: povećanje učinkovitosti: Upravljanje vremenom, planiranje, upravljanje prioritetima, …

2. konzultacije i pregled radova između radionica: nema ograničenja za bilo koju temu

 

3. rad s MUI trenerom na strateškom projektu (po izboru korisnika):

  • rješavanje najvećeg problema
  • strateški projekt razvoja tvrtke
  • najvažnija problematika
  • nešto drugo

– X sati individualnog rada s MUI trenerom
dogovorno na osnovu na zahtjeva i potreba korisnika osposobljavanja

– Organizacija radionica

  • pojedinačno osposobljavanje
  • grupa (samo u okviru iste tvrtke i ako to Naručitelj želi)
   • nema miješanja korisnika osposobljavanja iz različitih tvrtki

– Interaktivnost s MUI trenerom

  • tijekom osposobljavanja korisnik ima podršku trenera za bilo koju temu od njegovog interesa.

– Primjena
Radi se na stvarnim problemima (slučajevi isključeni))

– rad na MUI način štedi vrijeme (PRAKTIČAN RAD NA STVARNIM TEMAMA)

– kompenzirati utrošeno vrijeme za nova znanja, vještine i ponašanja
Moguće teme

  • povećanje prodaje za x %
  • unapređenje organizacije poslovanja
  • postizanje postavljenog poslovnog plana
  • razvojni projekti
  • izgradnja sustava unapređenja
  • otvaranje novog tržišta
  • izrada marketing plana
  • izgradnja menadžmenta
  • modeliranje sustava naplate
  • sustavno rješavanje problema
  • promjena posla
  • pokretanje vlastitog posla
  • izgradnja profesionalne karijere
  • postizanje osobne karijere
  • izgradnja političke karijere
  • pisanje knjige
  • rješavanje mobinga
  • ostalo od interesa za korisnika

– Ključ u ruke: svi materijali osigurani

– Račun i ugovor o MUI edukaciji: Cijena: po dogovoru u odnosu na zahtjeve korisnika.

4. POTREBNI RESURSI
– materijalni: nema posebnih potreba

– financije: samo troškovi osposobljavanja zaposlenika

– ljudski: angažiranja je samo jedna osoba na uvođenju promjena (MUI trener).
– vrijeme: vrijeme za MUI radionice i vrijeme konkretne primjene naučenoga

– znanje: primjena Modela univerzalne izvrsnosti – MUI, jedinog cjelovitog modela djelovanja na
tržištu edukacije.

– sastanci: komunikacija s MUI trenerom.

 

5. TKO SU SUDIONICI?

– Za koga je program?

Rukovoditelji, menadžeri, voditelji sektora i odjela, vlasnici i menadžeri na svim nivoima
upravljanja u tvrtkama, članovi Upravnog i Nadzornog odbora, vlasnici tvrtki i obrta, poduzetnici
koji pokreću posao (startup), …

– MUI trener – izvoditelj osposobljavanja

– Sponzor promjena – osoba koja odobrava osposobljavanje

6. MJESTA OSPOSOBLJAVANJA

– virtualne radionice (na daljinu): koriste se besplatni i jednostavni programi (Skype i TeamViewer)

   • s posla
   • od kuće
   • kada ste na putu

– Strukovno učilište Krešimir Zagreb

– insite (na lokaciji korisnika)


7. KADA?

– Vrijeme radionica
po dogovoru: 6 – 22 sati, uključivo i vikend

– Trajanje edukacije

po dogovoru: prema mogućnostima

– Dinamika radionica

po dogovoru: prema mogućnostima korisnika

8. KONTROLA I OCJENA VRIJEDNOSTI OSPOSOBLJAVANJA
Tijekom osposobljavanje zaposlenika i uvođenja promjena u tvrtku kontinuirano se radi kontrola i utvrđuju se praktični rezultati koji su postignuti.


9. NASTAVAK AKTIVNOSTI?

Mogućnost osposobljavanja za uvođenje različitih modula koji upravljaju različitim područjima djelovanja neizostavnih elemenata učinkovitog djelovanja tvrtki:

– Planovi učenja,

– Upravljanje reklamacijama,

– Brendiranje,

– Upravljanje događajima,

– Učinkoviti sastanci,

– Izgradnja sustava znanja,

– drugi moduli po zahtjevu naručitelja.

 

DODATNE INFORMACIJE

Milan Grković, MUI autor i trener
Tel: 385 99 280 4210
Email:
alfa@portalalfa.com
Skype: milan.grkovic
LinkedIn:
www.linkedin.com/in/milangrkovic
Twitter:
www.twitter.com/milangrkovic
Facebook:
www.facebook.com/mgrkovic
Internet:
www.portalalfa.com
PORTAL ALFA – Portal znanja
Model univerzalne izvrsnosti – MUI © 2007

 

Partner na projektu
SUK, Strukovno učilište Krešimir

Krešimir Zuban, ravnatelj
Heinzelova 68, 10000, Zagreb,
Tel: 01/ 48 11 977

Tel: 01/ 48 11 978

Fax: 01/ 48 11 975

Email: info@suk.hr