EVENT MANAGER

Program osposobljavanja za poslove organizatora događanja verificiran je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, opširnije