Event manager

EVENT MANAGER


Program osposobljavanja za poslove organizatora događanja verificiran je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te je priznata kao javna isprava.Program je koncipiran tako da polaznicima omogućava stjecanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja u organizaciji događanja.
Voditelj obrazovne skupine:
Marina Bolanča, Integrated Marketing Communication University of Zagreb, Master Degree finished in field of internal communication London School of Public Relation,
Gosti predavači:
Karlo Matić – voditelj TEDex Zagreb i organizatora Cest is d`best
Maja Pleša – organizatorica Adventa na Europskom trgu
Ida Pandur – Grey Entoruage (Digital marketing)
Marin Levaj – prograsmki direktor Pivane Zagreb i drugi.

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program osposobljavanja za poslove organizatora/ice događanja u trajanju od 158 sati ostvaruje se po nastavnom planu i programu konzultativno- instruktivnom nastavom po izrađenom rasporedu, od čega je planirano 82 sata teorijske nastave, 26 sati vježbi i 50 sati praktične nastave.

 • Teorijska nastava izvodi se u prostorima Učilišta u trajanju od 82 sata. Nastava će biti obogaćena vanjskim renomiranim predavačima.
 • Vježbe u trajanju od 26 sati izvode se u Učilištu.
 • Praktična nastava u trajanju od 50 sati izvodi se uz nadzor mentora izvan ustanove u suradnji sa agencijom/trgovačkim društvom čija je primarna djelatnost organiziranje događanja i priredbi na stvarnim događanjima te sa kojom Učilište ima sklopljeni ugovor o poslovnoj suradnji.

Po završetku programa polaznici polažu završni ispit pred povjerenstvom ustanove gdje se ocjenjuju kako teorijska tako i praktična znanja.

Polaznici koji uspješno završe program osposobljavanja stječu javnu ispravu za obavljanje poslova organizatora događanja.

Nastavne cjeline
Vrste i načini pripreme događanja Marketing i promocije događanja
Poslovna komunikacija Zaštita na radu
Planiranje događanja Praktična nastava
Financiranje događanja
 • Nastava se provodi 2 puta tjedno po 5 školskih sati u prostorijama ustanove i putem e learninga.
 • Mjesto održavanja teorijskog djela u prostorima Strukovnog učilišta Krešimir , Heinzelova 66, 10000 Zagreb.
 • Mjesto održavanja praktične nastave: Zagreb i ostale lokacije u RH na kojima se provode organizirana događanja.
  .

UVJETI UPISA

 • 18 godina
 • završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju.
 • poznavanje engleskog jezika
 • informatička pismenost

Veličina obrazovne grupe: 15 polaznika


ISHODI UČENJA

Polaznici će:

 • Razlikovati vrste i načine pripreme događanja i odgovornosti koje donosi organizacija događanja te objasniti organizaciju događanja.
 • Samostalno komunicirati i primjenjivati pravila poslovne komunikacije u organiziranju događanja te koristiti poslovni protokol pri vođenju poslovnih sastanaka.
 • Samostalno izraditi plan događanja na osnovu iskazanoga cilja, misije i vizije sponzora te primijeniti mjerila uspješnosti i kontrole na događaj.
 • Primijeniti pozitivne propise RH koje se odnose na provođenje događanja.
 • Primijeniti načela izrade proračuna te definiranja cijene za događanje od izrade cijene do računa dobitka i gubitka te izrade evaluacijskih izvješća.
 • Primijeniti načela marketinga na događanje, povezati marketing miks radi realizacije događanja te primijeniti prikladnu poslovnu komunikaciju u odnosima s javnošću.
 • Prepoznati vrste opasnosti na radnom mjestu i događanju te primijeniti odgovarajuće mjere zaštite i sigurnosti na radu radi uklanjanja opasnosti za događanje.

KOME JE PROGRAM NAMIJENJEN

Svim osobama koje žele steći osnovna i specifična znanja i vještine za upravljanje događanjima i kojima je jedan od ciljeva ostvarivanje dodatne vrijednosti, nevezano dali su to događanja glazbeno-scenskog, sportskog, poslovnog ili drugog sadržaja.


CIJENA EDUKACIJE

Cijena pune edukacije iznosi 9.000,00 kn.

Cijena za upis edukacijski ciklus obrazovanja do15 rujna 2017. iznosi 8.000,00 kn.

Očekivani početak programa 15. listopada 2017.

 


Strukovno učilište Krešimir, SUK.

Heinzelova 68, Zagreb, Hrvatska.
tel. 01/ 48 11 977
tel. 01/ 48 11 978
fax. 01/ 48 11 975
Email
strukovno.uciliste.kresimir@gmail.com