Bolničar / ka

BOLNIČAR / BOLNIČARKA

Ciljevi i zadaće programa za stjecanje niže stručne spreme bolničar jesu
usvajanje znanja, vještine i navike za obavljanje  djelatnosti.

TRAJANJE PROGRAMA I OBLICI IZVOĐENJA NASTAVE

Školovanje za bolničara se provodi konzultativno-instruktivnom nastavom u trajanju od 1,5 godine.
Trajanje nastave određeno je oblikom izvođenja nastave i nastavnim planom i programom i provodi se 50% od redovne nastave.
Konzultativno-instruktivna nastava izvodi se kroz skupne i individualne konzultacije. Skupne konzultacije realiziraju se kroz 2/3 sati nastave u odnosu na 50% od propisanih.

Organizacija nastave
Skupne konzultacije izvode se sa cijelom obrazovnom skupinom i obvezne su za sve polaznike/ ce.
Nastava se organizira po 4 sata dnevno kroz 2 – 3 dana u tjednu

Individualne konzultacije organiziraju se prema posebnom terminskom planu preostale dane u tjednu, odnosno prema interesu i potrebi polaznika/ca, uz obveznu upotrebu didaktičkih izvora znanja.

UVJETI UPISA
Završena osnovna škola i 17. godina života.
Liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova bolničar.