MUI PRODAJA/PRODAVAČ PROGRAM ZA OSPOSOBLJAVANJE PRODAVAČA ORGANIZACIJA PRODAJE

Informacije o programu

Program “MUI PRODAJA/PRODAVAČ” je dostupan svakom prosječnom pojedincu na bilo kojoj poziciji u prodaji, odmah je primjenjiv u stvarnosti uz mjerljive rezultate, lako se prenosi drugima, univerzalne je primjene za sve korisnike, vrstu problematike i trenutačno stanje u području prodaje.
Program u potpunosti isključuje svaku improvizaciju.

Ciljevi radionica

1. Organiziranje prodaje (pojedinac vodi samostalno prodaju, organiziranje odjela/sektora prodaje).

2. Upravljanje prodajnim procesima.

3. Osposobljavanje postojećeg kadra u prodaji za nedostajuća znanja, vještine i ponašanja,

4. Osposobljavanje početnika za uspješnu prodaju.
Kome je program namijenjen

Program je namijenjen svakom pojedincu koji želi učinkovitije i produktivnije djelovanje u području prodaje.

SADRŽAJ RADIONICA
1. PROMJENE SU PREDUVJET ZA USPJEŠNU PRODAJU

  • Polazne osnove za postizanje izvrsnosti (postizanje željenih ciljeva) u prodaji
  • Uvođenje promjena u prodaji
  • Upravljanje promjenama
  • Načini djelovanja: Postoje samo dva načina djelovanja u prodaji – improvizacija i model djelovanja.
  • Rješavanje najveće dileme: Improvizacija ili model djelovanja
  • Izbor modela djelovanja u prodaji
  • Model univerzalne izvrsnosti – MUI © 2007: Jedini cjelovit model djelovanja na tržištu edukacija.

2. TRAŽENJE NAJBOLJIH RJEŠENJA U PRODAJI

1. Dnevni/tjedni planer prioriteta – Upravljanje prioritetima u prodaji.

2. ALAT ZA SVE – kontinuirano i sustavno rješavanje problema u prodaji.

3. Rješavanje problematika – planovi, zadaci, odluke, planovi učenja, izvješća i procedure u prodaji se
rade na isti način.

4. Upravljanje procedurama u prodaji – kako zauvijek isključiti improvizaciju u prodaji i prodajnim
procesima.
3. KONTROLA PROVEDBE U PRODAJI

1. Utvrđivanje negativnih stanja u prodaji (kašnjenja, nekvalitetno, nedovoljno nezadovoljstva,
neodgovarajuće trošenje resursa (prekomjerno i/ili premalo).

2. Uklanjanje negativnih stanja: Sve što se ne kontrolira neće se dogoditi!
4. POKRETAČI IZVRSNOSTI U PRODAJI

– Učinkoviti sastanci: naučiti kako prodajne sastanke kontinuirano činiti učinkovitijima, kraćima i rjeđima.

– Meki resursi (vrijeme, znanje i sastanci) kao pokretači uspješne prodaje.

Uspjeh programa se temelji na primjeni četiri ključna alata naznačenih u točki 2. koji djeluju sinergijski.

Svi alati su jednostavni za primjenu, a njihovom primjenom odmah dolazi do rezultata koji su mjerljivi. Nema nikakvih preduvjeta za primjenu programa – dostupno je svakom prosječnom pojedincu.

Način rada

● Prezentacija sadržaja, uporaba alata u prodaji za postizanje izvrsnosti, nema učenja na slučajevima – učenje na
stvarnim temama prodaje, interaktivnost, pitanja, prijedlozi i primjedbe.
Ključni primjeri primjene alata u prodaji.
Precizne upute za daljnju primjenu u prodaji.
Precizne upute kako prezentirana znanja, vještine i ponašanja prenositi na druge.

● Svi radni materijali su osigurani.

● Dostupna interaktivnost sudionika s trenerom poslije radionice.
Podrška na Internetu: Dodatni sadržaji iz područja prodaje za osnaživanje prodavača koji se kontinuirano dodaju.

Trajanje radionica

15 sati ukupno; opcije: 3 radionica u trajanju 5 sati, 5 radionica u trajanju 3 sata, prema dogovoru.

Cijena:

Cijena uvodne radionice besplatno

Cijena programa pojedinačno 1.950,00 kn

Autor i trener programa

Milan Grković, autor i trener Modela univerzalne izvrsnosti – MUI © 2007

Reference www.portalalfa.com/reference


Predavač redovito objavljuje članke u vodećim poslovnim časopisima:

1. Poslovni savjetnik www.portalalfa.com/clanci_poslovni_savjetnik

2. business.hr www.portalalfa.com/clanci_business_hr


Objavio pet knjiga

1. MUI KNJIGA ZA USPJEH www.portalalfa.com/mui_knjiga_za_uspjeh

2. UČENJE POMOĆU UMNIH MAPA www.portalalfa.com/ucenje_pomocu_umnih_mapa

3. SASTANCI UPRAVLJANJE VREMENOM www.portalalfa.com/esastanci

4. MODEL UPS – UPRAVLJANJE POMOĆU SASTANAKA www.portalalfa.com/esastanci

5. USPJEŠNA KARIJERA 1 www.portalalfa.com/uspjesnakarijera
Pokretač i urednik Internet portala: Portal alfa – www.portalalfa.com

Brojni sadržaji iz problematika osobne i profesionalne karijere kako i upravljanja svim oblicima
zajedništva (grupe, organizacije i zajednice).

Uspješna prodaja je vještina koja se mora učiti
i svakodnevno prakticirati.

Datum održavanja radionica
prema dogovoru
unaprijed planirani i najavljeni termini

Vrijeme održavanja radionica
 Prema dogovoru s korisnicima programa.

Mjesto održavanja radionica
neposredno:
 prema dogovoru
 in-site korisnika
 SUK – Strukovno učilište Krešimir, Heinzelova 68, Zagreb
virtualno

Interaktivnost s MUI trenerom
Tijekom i poslije radionica dostupna je besplatna interaktivnost korisnika tijekom praktične primjene sadržaja programa.