MUI START program za upravljanje promjenama

Program je dostupan svakom prosječnom pojedincu, odmah je primjenjiv u stvarnosti uz mjerljive rezultate, lako se prenosi drugima, univerzalne je primjene za sve korisnike, vrstu problematike i trenutačno stanje.

Ciljevi radionice

1. Praktički osposobiti pojedince za postizanje kontinuirane i sustavne poslovne izvrsnosti bez obzira tko je
korisnik, bez obzira na problematiku ili trenutačno stanje.
2. Stjecanje znanja, vještina i ponašanja:
– Upravljanje prioritetima,
– Učinkovito planiranje,
– Isključivanje svake improvizacije u djelovanju,

– Model kontinuiranog i sustavnog rješavanje problema,
– Modeliranje djelovanja zajedništva (grupe, organizacije i zajednice) u cilju isključivanja improvizacije,
– Dominantna uporaba mekih resursa (vrijeme, znanje i sastanci) u odnosu na tvrde resurse (materijalni,
financije i ljudski),
– Vještine učinkovitog sudjelovanja/vođenja sastanaka
3. Dati korisnicima alate koje će oni moći dati drugima za trenutačnu i učinkovitu uporabu.


Kome je radionica namijenjena

Poduzetnici, vlasnici kapitala, obrtnici, rukovoditelji, menadžeri, startup-ovi, slobodna zanimanja, studenti, učitelji, profesori, političari, volonteri, načelnici, gradonačelnici, inovatori, … i svi oni koji žele biti uspješni.

SADRŽAJ RADIONICE


1. PROMJENE SU PREDUVJET ZA USPJEH

– Polazne osnove za postizanje izvrsnosti (postizanje željenih ciljeva)
– Uvođenje promjena

– Upravljanje promjenama

– Načini djelovanja

– Rješavanje najveće dileme: Improvizacija ili model djelovanja
– Izbor Modela djelovanja
– Model univerzalne izvrsnosti – MUI © 2007: Jedini cjelovit model djelovanja na tržištu edukacija.

2. TRAŽENJE RJEŠENJA ZA USPJEŠNE PROMJENE

1. Planer – Upravljanje prioritetima

2. ALAT ZA SVE – kontinuirano i sustavno rješavanje problema
3. Rješavanje problematika – planovi, zadaci, odluke, planovi učenja, izvješća i procedure
4. Upravljanje procedurama – kako zauvijek isključiti improvizaciju u djelovanju

3. KONTROLA PROVEDBE

– utvrđivanje negativnih stanja

– uklanjanje negativnih stanja

Sve što se ne kontrolira neće se dogoditi!

4. POKRETAČI PROMJENA

– Učinkoviti sastanci: sastanke kontinuirano činiti učinkovitijima, kraćima i rjeđima.
– Meki resursi (vrijeme, znanje i sastanci) kao pokretači razvoja bez ikakvih preduvjeta

Način rada

– Prezentacija, uporaba brojnih alata za postizanje izvrsnosti, nema učenja na slučajevima – rad na
stvarnim temama, interaktivnost, pitanja, prijedlozi i primjedbe.
– Primjeri primjene alata.
– Precizne upute za daljnju primjenu u životu i radu.
– Precizne upute kako prezentirana znanja, vještine i ponašanja prenositi na druge.

– Svi radni materijali su osigurani.

– Dostupna interaktivnost sudionika s predavačem poslije radionice.
– Podrška na Internet: Dodatni sadržaji za osnaživanje korisnika koji se kontinuirano dodaju.

Trajanje radionice

4 sata

Predavač

Milan Grković, autor i trener Modela univerzalne izvrsnosti – MUI © 2007

Reference www.portalalfa.com/reference


Predavač redovito objavljuje članke u vodećim poslovnim časopisima:

1. Poslovni savjetnik www.portalalfa.com/clanci_poslovni_savjetnik

2. business.hr www.portalalfa.com/clanci_business_hr


Objavio pet knjiga

1. MUI KNJIGA ZA USPJEH www.portalalfa.com/mui_knjiga_za_uspjeh

2. UČENJE POMOĆU UMNIH MAPA www.portalalfa.com/ucenje_pomocu_umnih_mapa

3. SASTANCI UPRAVLJANJE VREMENOM www.portalalfa.com/esastanci

4. MODEL UPS – UPRAVLJANJE POMOĆU SASTANAKA www.portalalfa.com/esastanci

5. USPJEŠNA KARIJERA 1 www.portalalfa.com/uspjesnakarijera
Pokretač i urednik Internet portala: Portal alfa – www.portalalfa.com

Brojni sadržaji iz problematika osobne i profesionalne karijere kako i upravljanja svim oblicima
zajedništva (grupe, organizacije i zajednice).

Datum održavanja radionice
prema dogovoru

Vrijeme održavanja radionice
– prema dogovoru
– unaprijed planirani termini

Mjesto održavanja radionice
neposredno:
– prema dogovoru
– in-site korisnika
– SUK Zagreb, Heinzelova 68
virtualno

Interaktivnost s MUI trenerom
Poslije radionice dostupna je besplatna interaktivnost korisnika tijekom praktične primjene sadržaja.

Svi sadržaji radionice su primjena Modela univerzalne izvrsnosti – MUI © 2007, jedinog cjelovitog modela djelovanja na tržištu edukacija. Svi sadržaji su jednako primjenjivi u bilo kojem području života i rada.


Dodatne informacije o programu i radionici “MUI START”:

Milan Grković, MUI autor i trener

Tel: 385 99 280 4210
Email: alfa@portalalfa.com
Skype: milan.grkovic
LinkedIn: www.linkedin.com/in/milangrkovic
Twitter: www.twitter.com/milangrkovic
Facebook: www.facebook.com/mgrkovic
Internet: www.portalalfa.com
PORTAL ALFA – Portal znanja
Model univerzalne izvrsnosti – MUI © 2007

Partner na projektu

Strukovno učilište Krešimir
Ustanova za obrazovanje odraslih
Heinzelova 68,10000 Zagreb
Tel:01/ 4811 976, 4811 977, 4811 978
Fax:01/4811975

Internet: www.suk.hr
Facebook: www.facebook.com/strukovno.uciliste.kresimir