SUK podrška COWORKING & START UP

 

dabd9965149b58155e6d2c52a304f059SUK podrška
Coworking & Startup

SUK – Strukovno učilište Krešimir u Zagrebu otvara svoja vrata za sve pojedince i grupe koje žele napredovati ili realizirati svoje ideje i pretvoriti ih poslovni poduhvat kroz dva različita modela:
Coworking & Start up

Ciljevi aktivnosti:

1. Okupljati pojedince koji će svojim dolaskom i angažmanom u zajedništvu s drugima kontinuirano i sustavno stvarati nove vrijednosti koristeći Model univerzalne izvrsnosti – MUI i ostale poslovne modele od interese za korisnike SUK podrške. Program je posebno razvijen kao rijetki program koji pristupa individualno i na stvarnom problemu. Individualno motivira i osnažuje polaznika te razvija postojeća znanja koja će im dobro doći u daljnjem razvoju.

2. Komercijalizacija projekta korisnika usluga SUK podrške.

3. Pomoć startup-ovima kroz njihovo osposobljavanje za znanja, vještine i ponašanja koja se ne uče u formalnim i neformalnim sustavima obrazovanja.
– Upravljačka znanja
– Učinkoviti sastanci
– Modeliranje procesa
– Upravljanje prioritetima
– Upravljanje resursima
– Učiti kako učiti
– Alati za unapređenje poslovanja
I još mnogi drugi alati za rješavanje kako poslovnih tako i osobnih problema.

4. Osposobljavanje mladih za upravljačka znanja korištenjem novih tehnologija kroz aktivni rad kako pojedinca tako i grupa.

COWORKING

Kako bi omogućio pojedincima ali i grupama mogućnost za unaprjeđenje i ostvarivanje ciljeva kroz inovativnu metodu poučavanja. Za razliku od uobičajenog uredskog okruženja, coworkeri su nezavisni, a mogu i neposredno surađivati. Zbog nižih troškova vezanih za korištenje prostora, resursa i opreme, coworking olakšava profesionalnu samo-održivost, pokretanje vlastitog posla ili unapređenje postojećeg poslovanja. Coworking prostor rješava taj problem uz prihvatljiv trošak – na stalnoj ili povremenoj bazi, uz fiksnu ili fleksibilnu radnu poziciju, o čemu odlučuje sam korisnik prema svom afinitetu, potrebi ili raspoloženju. Osim što služi kao radno mjesto, coworking prostor je mjesto za sastanke, prezentacije i druženje. U njemu se mogu organizirati razna događanja poput izložbi, javnih predstavljanja, radionica, predavanja, diskusija i slično. Svaki korisnik potaknut je na komunikaciju i socijalizaciju.
SUK u suradnji sa autorom Modela univerzalne izvrsnosti – MUI © Milan Grković koji se pokazao jednostavnim i učinkovitim kako za otkrivanjem problema tako i za rješavanjem istih koristeći se MODELOM UNIVERZALNE IZVRSNOSTI.
SUK daje podršku zainteresiranim korisnicima koji žele samostalno ili kroz zajedništvo s drugima pokrenuti poslovnu aktivnost korištenjem resursa SUK-a i Modela univerzalne izvrsnosti – MUI.

START UP

Namijenjen je pojedincima koji žele ostvariti osobni i poslovni uspjeh s vlastitom idejom ili bez nje.
Sve što tražimo od članova je želja za znanjem, upornost i malo vremena. Zapravo, svakom tko se želi nositi s izazovima tržišta ili pojedincima koji povremeno žele osvježiti radnu okolinu.

Korisnicima coworkinga i startup-a su na raspolaganju sljedeći resursi SUK-a:

Stol i stolica
Priključak za struju
Free WiFi
fax
Korištenje sanitarija
Korištenje prostora za druženje
Korištenje aparata za piće
Radno vrijeme od 09 00 do 15 00 ( osim subote i nedjelje te praznicima).

Korisnicima coworkinga i startup-a su na raspolaganju sljedeći resursi MUI-a:

Modeliranje vs. Improvizacija,
Upravljačka znanja vs. tehnološka znanja,
Meki resursi vs. tvrdi resursi,
Cjelovita slika vs. djelomična slika,
Umne mape, grupno mapiranje,
Učiti kako učiti
Procedure vs. vjerovanje da će se samo od sebe dogoditi,
Ostali alati za učinkovito poslovanje.

Kada? od 01.09.2017 do …popunjenja kapaciteta
Osposobljavanje za MUI znanja i vještine će se organizirati dva puta tjedno ( Utorak, Četvrtak).

Tko može biti korisnik SUK podrške coworkinga i startup projekata?
– Svaki pojedinac bez ograničenja dok god se pridržava pravila ponašanja SUK-a.

Kako se postaje član Coworking SUK-a?
– Popunjavanjem zahtjeva za članstvo koje se dobije na upit prema SUK-u.

Pravila ponašanja:
-Članovi Coworkinga uplaćuju mjesečnu članarinu od 150 ,00 kn za pokrivanje tehničkih troškova prostora ( režijski troškovi, čišćenje, Internet).

-Ako nisu pogibeljne, nezakonite i nemoralne sve aktivnosti su dopuštene bez obzira na problematike.

-Rad u coworking prostoru je isključivo u okviru propisanog radnog vremena.

-Radno vrijeme Coworking SUK je od 9 – 15 sati svaki radni dan,
(ponedjeljak – petak).
-Svaki član Coworking SUK će biti informiran koji prostori se mogu koristiti.
-Tko prvi dođe – stolica je njegova!
-Nema ograničenja rada ako je to u okviru radnog vremena coworking prostora.
-Članovi Coworking SUK-a imaju pravo i obvezu da postavljaju pitanja, daju prijedloge i iskazuju primjedbe za bilo koju problematiku.
-Tijekom boravka u coworking prostoru obavezno je nositi identifikacijsku karticu članstva koja mora biti vidljiva prisutnima u coworking prostoru.

-Članovi Coworking SUK imaju pravo davati inicijative i pokrenuti interesna okupljanja članova:
timovi
centri
drugi oblici okupljanja

-Nije dopušteno koristiti mobitele u zajedničkom prostoru. Za to postoje definirana mjesta. (Sala za sastanke)

-Organiziranje sastanaka u prostoru SUK-a mora biti najavljeno minimalno 3 dana prije (sala za sastanke).
-Obaveza je članova coworking prostora da se ponašaju prema odrednicama životnog bontona.
–Sve nesuglasice se moraju rješavati odmah kad nastanu, a po potrebi uz vodstvo Učilišta.
Ako sudionici nesuglasica ne mogu dogovorno riješiti spor, konačnu odluku o obaveznom postupanju donosi Ravnatelj Učilišta.
-Grupne aktivnosti se planiraju unaprijed i rezerviraju prostor prema proceduri za tu namjenu.
-Coworking SUK potiče komercijalne aktivnosti članova uz pisani dogovor u vezi prava i obaveza.
-Korištenje printera se naplaćuje po simboličnoj cijeni