Obavijest

Termini polaganja završnog ispita za bolničare B8:

1. Termin – uskoro objavljujemo

– prijave i završni radovi se primaju do 

2. Termin – uskoro objavljujemo

– prijave i završni radovi se primaju do 

Polaganju mogu pristupiti polaznici koji su na vijeme predali svoj dnevnik rada i ocjenu prakse, završni rad i koji su podmirili sve financijske obveze prema Učilištu.