Program usavrsavanja za poslove Lobista/ice

Program usavrsavanja za poslove Lobista/ice

Program usavršavanja za poslove lobista verificiran je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te je priznata kao javna isprava.
Program je koncipiran tako da polaznicima omogućava stjecanje osnovnih teoretskih i praktičnih znanja u lobiranju. .
Program se donosi zbog zahtjeva tržišta rada i radi stjecanja novih znanja i vještina. Zbog bolje konkurentnosti na lokalnom i globalnom tržištu, bržeg zapošljavanja i napredovanja u karijeri. Poslovi lobiranja ulaskom Hrvatske u Europsku uniju postaju potrebni svakoj djelatnosti i industriji. Potrebu ovog programa kao i njegovu kvalitetu podržalo je i Hrvatsko društvo lobista.

Voditelj programa akademik prof. dr. Dragutin Gutić. Redoviti je sveučilišni profesor iz oblasti ekonomije i psihologije. Objavio je preko stotinu znanstvenih radova i 32 knjige. Predavao je na brojnim fakultetima u Hrvatskoj i u inozemstvu i poznat je kao takav u svijetu.

TRAJANJE PROGRAMA
238 nastavnih sati

UVJETI UPISA

U program usavršavanja za obavljanje poslova lobiste/ice može se upisati osoba:
s minimalno višom stručnom spremom
minimalno petogodišnje radno iskustvo
reference s rukovoditeljskih pozicija
Poželjno znanje u govoru i pismu jednog svjetskog jezika (engleski, njemački, francuski ili talijanski)

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Organizirati i osmisliti proces upravljanja lobističkim projektima
Komunicirati u skladu s kulturom i običajima poslovne komunikacije
Pripremiti, osmisliti i voditi komunikaciju s medijima
Organizirati i samostalno voditi lobističku tvrtku
Pratiti zakonske propise koji su povezani s lobiranjem i djelovati po njima
Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći
Teorijska nastava se izvodi u trajanju od 143 nastavna sata i vježbe u trajanju od 95 nastavnih sati

Nastavni plan

Profesionalno lobiranje
Uvod u političku znanost i gospodarstvo
Suvremeni politički sustavi i lobiranje
Pravno okruženje i poslovna etika
Masovna kultura i mediji u kontekstu lobiranja
Upravljanje lobističkim projektima
Poslovna komunikacija
Umijeće poslovnog pregovaranja
Odnosi s javnošću i medijima u lobiranju
Zaštita na radu

Po završetku stručnog usavršavanja polaznici pristupaju završnoj provjeri. Završna provjera se sastoji od pismenog testa s pitanjima iz svih nastavnih cjelina koje su slušali, te seminarskog rada koji se predaje u obliku pismene radnje i prezentira se usmeno pred ispitnim povjerenstvom od tri člana.

Cijena programa usavršavanja

Ukupna cijena ovog programa usavršavanja je 34.000.00 kn.

Uplata se vrši jednokratno i to 14 dana prije početka usavršavanja.

Upisi traju do 5. listopada. 2017.god.