Njegovatelj / Njegovateljica


 NJEGOVATELJ/ICA

 

U program osposobljavanja za obavljanje poslova njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba može se upisati osoba koja ima:

  •  završenu osnovnu školu
  •  18 godina
  •  liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja/ice

Osoba mora biti psihički stabilna (rad s bolesnima, nemoćnima, umirućima, izloženost emocionalnom stresu) i dobre psihofizičke kondicije (podizanje, nošenje, premještanje bolesnika/štićenika).

Radi se stojeći, u smjenama te noću.

Program osposobljavanja u trajanju od 500 sati realizirati će se konzultativno-instruktivnom nastavom.

Teorijski dio programa (170 sati) i vježbe (50 sati) izvode se u prostorijama ustanove u trajanju od 220 sati. Praktični dio programa u trajanju od 280 sati izvodi se u socijalnim ustanovama sa kojima ustanova ima sklopljeni ugovor o suradnji.

Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirati će mentor, u pravilu viša medicinska sestra s položenim stručnim ispitom i najmanje tri do pet godina radnog iskustva u zdravstvenoj, odnosno socijalnoj ustanovi.

Prednost pri izboru mentora ima osoba s položenim dopunskim pedagoško-psihološkim i didaktičko-metodičkim obrazovanjem.

 

Završna provjera obuhvaća:

  • provjeru sadržaja potrebnih za samostalno obavljanje poslova njegovatelja/ice
  • provjeru praktičnih vještina

Polaznik/ca je osposobljen/a za obavljanje poslova ako zadovolji na provjeri znanja iz teoretskog i praktičnog dijela.

Nakon uspješno savladanog programa polaznik/ca se ocjenjuje sa „zadovoljio“ i stječe pravo na javnu ispravu.

Javna isprava je UVJERENJE koje se izdaje u skladu s Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10 na propisanom obrascu.


Cijena programa:
 4.550,00 kn (sastoji se od upisnine koja se uplaćuje prilikom upisa i iznosi 1.000,00 kn i školarine koja se može platiti na tri mjesečna obroka i iznosi 3.550,00 kn).

U cijenu nije uključen završni ispit.

Trajanje upisa: tokom cijele godine

Početak nastave: Po popunjenju grupe (očekivani početak nove grupe početkom listopada2017.)


Pošaljite nam upit kliknite ovdje