Bolničar/Bolničarka

BOLNIČAR/KA

 

Ciljevi i zadaće programa za bolničara jesu da se uspješno usvoje znanja i odgovornosti budućih bolničara kako bi što kvalitetnije obavljali djelatnosti bolničara.

Program je verificiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

UVJETI UPISA:

 • završena osnovna škola
 • 17 godina života
 •  liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova bolničar


TRAJANJE PROGRAMA I OBLICI IZVOĐENJA NASTAVE

Školovanje za bolničara se provodi konzultativno-instruktivnom nastavom u trajanju od 1,5 godine.

Trajanje nastave određeno je oblikom izvođenja nastave i nastavnim planom i programom .

Konzultativno-instruktivna nastava izvodi se kroz skupne i individualne konzultacije. Skupne konzultacije realiziraju se kroz 2/3 sati nastave u odnosu na 50% od propisanih.

Nastavni predmeti:

 1. Hrvatski jezik
 2. Politika i gospodarstvo
 3. TZK
 4. Njega bolesnika
 5. Biologija
 6. Osnove psihologije
 7. Prva pomoć
 8. Praktična nastava
 9. Etika
 10. Ljetna praksa


ORGANIZACIJA NASTAVE

Skupne konzultacije izvode se sa cijelom obrazovnom skupinom i obvezne su za sve polaznike.

Nastava se organizira po 4 sata dnevno kroz 2 – 3 dana u tjednu.

Individualne konzultacije organiziraju se prema posebnom terminskom planu preostale dane u tjednu, odnosno prema interesu i potrebi polaznika/ca, uz obveznu upotrebu didaktičkih izvora znanja.

Tijekom konzultacija pratiti će se uspješnost savladavanja gradiva putem ispitnih pitanja i zadaća koje će polaznici biti dužni napraviti.


IZRADA I OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Nakon završenog stručno-teorijskog i praktičnog dijela programa i uspješno položenim ispitima polaznici pristupaju izradi i obrani završnog rada, u skladu s Pravilnikom o izradbi i obrani završnog rada.

Ispit se sastoji od :

 1.  izrade završnog rada
 2.  obrane završnog rada

Polazniku koji je obranio završni rad izdaje se svjedodžba o završnom radu.

Svjedodžba o završnom radu je isprava kojom se potvrđuju stečene strukovne kompetencije i završetak obrazovanja te stečene niže stručne spreme za zanimanje bolničar/ka.


CIJENA PROGRAMA ZA STJECANJE NIŽE STRUČNE SPREME BOLNIČAR
: 11.000,00 kn  (sastoji se od upisnine koja se uplaćuje prilikom upisa i iznosi 1.000,00 kn i školarine koja se može platiti do 10 mjesečnih obroka i iznosi 10.000,00 kn)

U cijenu programa nije uključen trošak završnog ispita u iznosu od 400,00 kn.

Trajanje upisa: Tokom cijele godine
Početak nastave: Po popunjenju grupe (očekivani početak nove grupe početkom listopada 2017.)