Voditelj brodice kategorije B

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA VODITELJA BRODICE KATEGORIJE B

 
DO DALJNEGA NE VRŠIMO UPIS U PROGRAM!!!

Ispitu za Voditelja brodice B kategorije može pristupiti osoba s najmanje 16 godina. Do svoje navršene 18-te godine Voditelj brodice B kategorije može upravljati brodicom ograničene snage motora do 18kW u teritorijalnom moru RH.

Voditelj brodice B kategorije ovlašten je upravljati brodicama i jahtama do 30 BT-a za osobne potrebe, brodicama za prijevoz putnika do 3 NM od obale kopna ili otoka te brodicama za prijevoz tereta i ribarskim brodicama.

Nastavne teme:

 1. Pomorska plovidba (navigacija)
 2. Motoristika i zaštitne mjere
 3. Pomorstvo, propisi i meteorologija
 4. Manevriranje brodicom, sigurnost plovidbe i pružanje prve pomoći
 5. Pomorska radiotelefonska služba


UVJETI ZA UPIS I ZAVRŠETAK PROGRAMA

 • završena osnovna škola
 • liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova za voditelja brodice B kategorije
 • starost 16 godina

 

PRISTUPANJE ISPITU

Ispit za voditelja brodice B kategorije možete polagati nakon završetka tečaja, obično u roku od jednog do dva tjedna ili ovisno o terminima koje raspisuje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, odnosno nadležne Lučke kapetanije.

Na dan prije ispita za voditelja brodice B kategorije organiziramo besplatan susret za ponavljanje gradiva – dodatna priprema za ispit, o čemu će vas mentor tečaja obavijestiti na vrijeme.

Na dan ispita potrebno je donijeti dvije osobne fotografije dimenzija 3 x 2,5 cm.

Vozačka dozvola potrebna je kao dokaz o položenom ispitu prve pomoći.
Za pristup ispitu za voditelja brodice B kategorije (održava se u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, ili u nadležnoj Lučkoj kapetaniji) potrebno je donijeti:

 • fotokopiju osobne iskaznice (obje strane)
 • fotokopiju vozačke dozvole
 • ispunjenu molbu za polaganje ispita za VODITELJA BRODICE KATEGORIJE B (koju ćemo vam poslati mail-om zajedno sa ostalim uputama za održavanje tečaja)
 • liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova voditelja brodice kategorije B
 • državnu pristojbu (biljeg) 40,00 kn
 • uplatnicu na iznos od 440,00 kn

svrha uplate: VODITELJ BRODICE KATEGORIJE B
u korist: DRŽAVNI PRORAČUN
IBAN ili broj računa primatelja : HR12 1001 0051 8630 0016 0
model: HR64
poziv na broj primatelja : 7005-1087-03093-06


CIJENA PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA:
500, 00 kn


Trajanje upisa:
 Upisi u tijeku

Početak nastave: Po popunjenu grupe